Facebook 29.3.2021 klo 18:50

Kun päätämme siitä, miten opinpolku rakentuu ja mitä vaadimme lapsilta ja nuorilta, meidän on otettava huomioon ne erityispiirteet, mitä siihen aikaan kuuluu. Päätökset ja teot eivät saa johtaa siihen, että lopulta asetamme lapsia ja nuoria eriarvoiseen asemaan.

Tässä kirjoituksessani pohdin sitä, miten nuorten kannalta voi olla jopa tuhoisaa se, että opiskelussa painottuu etätyöskentely, itsenäinen opiskelu ja itseohjautuvuus.