Facebook 18.11.2018 klo 07.47

Ovatko uudet oppimismenetelmät lopulta oppimisen esteenä?

Todella harmillista, että tämä Hesarin juttu on vain tilaajille luettavissa. Näkökulma on kuitenkin kuitenkin tärkeä.

Jutussa pohditaan digitaalisuuden, ilmiöpohjaisen opiskelun, itseohjautuvuuden ja oppilaiden vastuuttamisen vaikutuksia oppimistuloksiin. Kaikki ovat tärkeitä oppimisen välineitä, mutta niiden tulee olla myös -ja ennenkaikkea- oppimisen kohteita. Liisa Keltikangas-Järvinen toteaakin, että ne eivät synny oppimisen sivutuotteina.

Oppiminen kehittyy ja koulu kehittyy, mutta muutoksissa täytyy huomioida lasten ja nuorten mahdollisuudet toimia muutosten mukana. Onko lapsi tai nuori riittävän kypsä olemaan itseohjautuva? Onko lapsen huoltajat valmiita ottamaan suuremman vastuun lapsen koulunkäynnistä?

Muutokset eivät saa johtaa siihen, että ne lapset, joiden vanhemmat eivät sitoudu vahvasti lapsen koulunkäyntiin, tai jotka eivät kykene toimimaan ilman aikuisen selkeää ohjausta, jäävät yhä enemmän jälkeen.

https://www.hs.fi/paivanlehti/18112018/art-2000005903400.html